Lokaliteter: Veg mot Juvasshytta, 1250 m.o.h: 28.07.2008

Rapportør:Olav Krogsæter
Observatører:Olav Krogsæter
Lokalitet:Veg mot Juvasshytta, 1250 m.o.h (Lom, Innlandet)
Dato:28.07.2008
Registrert:02.08.2008
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Halvskyet, +25
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Boloria napaea (Fjellperlemorvinge)
Antall:8
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Olav Krogsæter (28.07.2008)