Lokaliteter: Tinnhølen: 06.08.2008

Rapportør:Bjarne Andersen
Lokalitet:Tinnhølen (Eidfjord, Vestland)
Dato:06.08.2008
Registrert:07.08.2008
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Boloria napaea (Fjellperlemorvinge)
Antall:6
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Bjarne B L Andersen (06.08.2008)