Lokaliteter: Revtangen Ornitologiske Stasjon: 31.08.2008

Rapportør:Alf Tore Mjøs
Observatører:Alf Tore Mjøs
Lokalitet:Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Dato:31.08.2008
Registrert:11.09.2008
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Robinson lysfelle med 125 W kvikksølvpære
Observasjonstype:Lysfelle
Kommentar til metode:Robinsonfelle med 125 W kvikksølvpære
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Xanthia icteritia (Blekt gulfly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (31.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Diarsia rubi (Bringebærteglfly)
Antall:4
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hydraecia micacea (Brunt stengelfly)
Antall:9
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Helotropha leucostigma (Brunt sumpfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xestia c-nigrum (C-tegnet bakkefly)
Antall:4
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Idaea dimidiata (Flekkengmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eugnorisma glareosa (Grått kilefly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xestia xanthographa (Gulflekkbakkefly)
Antall:22
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (31.08.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Noctua pronuba (Hagebåndfly)
Antall:26
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia centaureata (Hvit dvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (31.08.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Xestia baja (Kantplettbakkefly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Ny art for Klepp kommune
Ny art for Klepp kommune
© Alf Tore Mjøs (31.08.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Eulithis testata (Krattbærmåler)
Antall:4
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acleris variegana (Marmorflatvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Denticucullus pygmina (Starrfly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Ny for Revtangen
© Alf Tore Mjøs (31.08.2008)


Art:Amphipoea (Stengelfly)
Antall:14
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phlogophora meticulosa (Taggvingefly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Noctua comes (Variabelt båndfly)
Antall:6
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (31.08.2008)