Lokaliteter: Fisktjerna, Valdresflya: 08.07.2006

Rapportør:Svein Bekkum
Observatører:Svein Bekkum
Lokalitet:Fisktjerna, Valdresflya (Øystre Slidre, Innlandet)
Dato:08.07.2006
Registrert:27.11.2008
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Pent vær, vindstille
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Boloria napaea (Fjellperlemorvinge)
Antall:3
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Svein Bekkum (08.07.2006)