Lokaliteter: Renvaktarstugen, Lullehacarro, Bihppas.: 06.07.2008

Rapportør:Lars Andersen
Observatører:Lars Andersen
Lokalitet:Renvaktarstugen, Lullehacarro, Bihppas. (Narvik, Nordland)
Dato:06.07.2008
Registrert:17.01.2009
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:sol og let blæsende
Kommentar til metode:fotografering
Kommentar til funn:kan ses på www.danske-natur.dk
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Boloria improba (Dvergperlemorvinge)
Antall:3
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
Flyver lavt over vegationen, med hvil når solen forsvinder.
© Lars Andersen (06.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Erebia pandrose (Fjellringvinge)
Antall:20
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Boloria aquilonaris (Myrperlemorvinge)
Antall:2
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Colias nastes (Polargulvinge)
Antall:5
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pyrgus andromedae (Polarsmyger)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen