Lokaliteter: Leitene: 09.05.2005

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Leitene (Karmøy, Rogaland)
Dato:09.05.2005
Registrert:23.03.2009
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Celastrina argiolus (Vårblåvinge)
Antall:2
Voksestadium:Voksen