Oksval: 03.07.1970

Norge»Akershus»Nesodden»Oksval»03.07.1970

Registrert informasjon

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Torstein Aase
Område:Oksval (Nesodden, Akershus)
Dato:03.07.1970
Registrert:24.03.2009
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Argynnis adippe (Adippeperlemorvinge)
Antall:1
Voksestadium:Voksen