Nordvik: 10.04.2009

Norge»Vestland»Bergen»Nordvik»10.04.2009

Registrert informasjon

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Marte og Frode Falkenberg
Område:Nordvik (Bergen, Vestland)
Dato:10.04.2009
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:125 W UV-pære på fella som sto oppe fra 21:40 til 08:00.
Observasjonstype:Lysfelle
Værforhold:Nattens minimumstemp. 9-10 grader. Noe nedbør, og litt vind fra S.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Rheumaptera cervinalis (Berberisduskmåler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Første funn i Hordaland iflg. Artskart.
Første funn i Hordaland. Tre individer fanget i natt. Individ 1/3.
© Frode Falkenberg (10.04.2009)
Første funn i Hordaland. Tre individer fanget i natt. Individ 2/3.
© Frode Falkenberg (10.04.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
Antall:4
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (10.04.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Lithophane socia (Brunt kappefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Første funn i Bergen kommune.
© Frode Falkenberg (10.04.2009)
Første funn i Bergen kommune.
© Frode Falkenberg (10.04.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:43
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (10.04.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Eupsilia transversa (Bølgefly)
Antall:7
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (10.04.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (10.04.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Panolis flammea (Furufly)
Antall:8
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Trichopteryx polycommata (Leddvedtungemåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (10.04.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:33
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (10.04.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:4
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:11
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (10.04.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Xylocampa areola (Vivendelfly)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kun to tidligere funn fra Hordaland, begge i april 2008: Bergen den 22.4 og Fjell 23.4.
© Frode Falkenberg (10.04.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (10.04.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Lampropteryx suffumata (Vårkrattmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agonopterix heracliana
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Art:Eriocrania
Antall:8
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Eriocrania semipurpurella eller sangii.
© Frode Falkenberg (10.04.2009)