Nordvik: 12.04.2009

Norge»Vestland»Bergen»Nordvik»12.04.2009

Registrert informasjon

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg, Marte Falkenberg
Område:Nordvik (Bergen, Vestland)
Dato:12.04.2009
Registrert:14.04.2009
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Rheumaptera cervinalis (Berberisduskmåler)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
Antall:6
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lithophane socia (Brunt kappefly)
Antall:4
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:53
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupsilia transversa (Bølgefly)
Antall:3
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:6
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lithophane furcifera (Gaffelkappefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (12.04.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Chloroclysta siterata (Mørk irrmåler)
Antall:4
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xylena vetusta (Svartkantkvistfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:34
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:8
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:9
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xylocampa areola (Vivendelfly)
Antall:4
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agonopterix arenella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (12.04.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Agonopterix heracliana
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Art:Eriocrania
Antall:4
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Semioscopis steinkellneriana
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Første funn i Hordaland iflg. Artskart.
© Frode Falkenberg (12.04.2009)