Morland: 14.04.2009

Norge»Vestland»Øygarden»Morland»14.04.2009

Registrert informasjon

Rapportør:Olav Krogsæter
Observatører:Olav Krogsæter
Område:Morland (Øygarden, Vestland)
Dato:14.04.2009
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Tett tåke. Nattens min.temp. +2 grader
Kommentar til metode:Ved utelampe
Observasjonstype:Tilfeldig
 Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cleora cinctaria (Båndbarkmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hann. Årets første
© Olav Krogsæter (14.04.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Første i år


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Første i år