Lokaliteter: Revtangen Ornitologiske Stasjon: 16.04.2009

Rapportør:Alf Tore Mjøs
Observatører:Alf Tore Mjøs
Lokalitet:Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Dato:16.04.2009
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:64
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (16.04.2009)
© Alf Tore Mjøs (16.04.2009)
© Alf Tore Mjøs (16.04.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Eupsilia transversa (Bølgefly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (16.04.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:8
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Mørkt eks.
© Alf Tore Mjøs (16.04.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Scoliopteryx libatrix (Flikfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Første i 2009.
© Alf Tore Mjøs (16.04.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Panolis flammea (Furufly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (16.04.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cruda (Lite seljefly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
En av 6 arter Orthosia i fella i dag.
© Alf Tore Mjøs (16.04.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia populeti (Plettseljefly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Ny art for Klepp kommune i flg. Artskart.
© Alf Tore Mjøs (16.04.2009)
© Alf Tore Mjøs (16.04.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gracilis (Punktseljefly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Ny art for Klepp kommune i flg. Artskart.
© Alf Tore Mjøs (16.04.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:19
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (16.04.2009)
© Alf Tore Mjøs (16.04.2009)
© Alf Tore Mjøs (16.04.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:3
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (16.04.2009)
© Alf Tore Mjøs (16.04.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Agriopis marginaria (Vårfrostmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (16.04.2009)