Lokaliteter: Revtangen Ornitologiske Stasjon: 29.04.2009

Rapportør:Alf Tore Mjøs
Observatører:Alf Tore Mjøs
Område:Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Dato:29.04.2009
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Nesten vindstille, svak østlig trekk, ca. 8 grader
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:37
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Anarta trifolii (Kløverheifly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Første funn på Revtangen. Ingen aprilfunn i Artskart fra før. Tatt på Vik, Klepp i august 1950.
© Alf Tore Mjøs (29.04.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Gymnoscelis rufifasciata (Knoppmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Første vårfunn og andre totalt på Revtangen.
© Alf Tore Mjøs (29.04.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cruda (Lite seljefly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (29.04.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gracilis (Punktseljefly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (29.04.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:14
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (29.04.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Cucullia chamomillae (Vårhettefly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Ingen funn i Artskart vest for Kristiansand, så denne er trolig ny for Vestlandet.
© Alf Tore Mjøs (29.04.2009)
Arten kan knapt forveksles på denne tiden av året, siden ingen av forvekslingsartene er i nærheten av å ha flygetid nå. En god karakterer er likevel at den svarte bestøvningen på ribbene i sømfeltet fortsetter ut på frynsene.
© Alf Tore Mjøs (29.04.2009)