Lokaliteter: Hyttetomta, Svanes: 05.05.2009

Rapportør:Kjell Mjølsnes
Observatører:Kjell Mjølsnes
Område:Hyttetomta, Svanes (Eigersund, Rogaland)
Dato:05.05.2009
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:11
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Kjell Mjølsnes (05.05.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Kjell Mjølsnes (05.05.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Gymnoscelis rufifasciata (Knoppmåler)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cruda (Lite seljefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Kjell Mjølsnes (05.05.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gracilis (Punktseljefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Kjell Mjølsnes (05.05.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Kjell Mjølsnes (05.05.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Kjell Mjølsnes (05.05.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Agonopterix arenella
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Kjell Mjølsnes (05.05.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Agonopterix ciliella
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Kjell Mjølsnes (05.05.2009)