Presthammer: 08.05.2009

Norge»Rogaland»Karmøy»Presthammer»08.05.2009

Registrert informasjon

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Område:Presthammer (Karmøy, Rogaland)
Dato:08.05.2009
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonsttype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Papestra biren (Blåbærfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Første i år.


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:8
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cerura vinula (Stor gaffelstjert)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hann
Hann.
© Leiv Tommas Haugen (08.05.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Caloptilia stigmatella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:I garasjevindu.


Artsdatabanken logo
Art:Stigmella lapponica
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:I vindu i garsje. Artsbestemt v. genital.
NY for Karmøy.
© Leiv Tommas Haugen (08.05.2009)