Lokaliteter: Leitene: 12.05.2009

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Leitene (Karmøy, Rogaland)
Dato:12.05.2009
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Formiddagstur i solrik li med mye krekling, blåbær og einer.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Rhopobota myrtillana (Blåbærhakevikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Leiv Tommas Haugen (12.05.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Callophrys rubi (Grønnstjertvinge)
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Flere obs.


Artsdatabanken logo
Art:Ematurga atomaria (Lyngmåler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen
Hunn som legger egg på krekling.
© Leiv Tommas Haugen (12.05.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Clepsis senecionana (Rustbladvikler)
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Flere obs.


Artsdatabanken logo
Art:Celastrina argiolus (Vårblåvinge)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Argyresthia praecocella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Coleophora pyrrhulipennella
Voksestadium:Larve
Kommentar:På krekling


Artsdatabanken logo
Art:Elachista exactella
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Flere obs.


Artsdatabanken logo
Art:Neofaculta ericetella
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Flere obs.