Lokaliteter: Grønnlien: 18.05.2009

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Grønnlien (Bergen, Vestland)
Dato:18.05.2009
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Nattens minimumstemp. ca. 10 grader. Lettskyet og noe nedbør.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Pheosia gnoma (Bjørketannspinner)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Årets første i Grønnlien.
© Frode Falkenberg (18.05.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Selenia dentaria (Blek månemåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Plagodis pulveraria (Bred skumringsmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lacanobia thalassina (Busklundfly)
Antall:3
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Årets første i Grønnlien.
© Frode Falkenberg (18.05.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia indigata (Furudvergmåler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia tantillaria (Grandvergmåler)
Antall:16
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Caradrina clavipalpis (Husfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia tetraquetrana (Junikveldvikler)
Antall:1
Merknad:Det: Kai Berggren
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (18.05.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Chloroclysta miata (Lys irrmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hydriomena impluviata (Orebuskmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Ny art for lokaliteten.
© Frode Falkenberg (18.05.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Selenia tetralunaria (Praktmånemåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Årets første i Grønnlien.
© Frode Falkenberg (18.05.2009)
© Frode Falkenberg (18.05.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia exiguata (Strekdvergmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Årets første i Grønnlien.


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Årets første i Grønnlien.


Artsdatabanken logo
Art:Odontopera bidentata (Tannmåler)
Antall:6
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lampropteryx suffumata (Vårkrattmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Carpatolechia proximella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Art:Parornix
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Årets første i Grønnlien.
© Frode Falkenberg (18.05.2009)