Lokaliteter: Hyttetomta, Svanes: 29.07.2008

Rapportør:Kjell Mjølsnes
Observatører:Kjell Mjølsnes
Lokalitet:Hyttetomta, Svanes (Eigersund, Rogaland)
Dato:29.07.2008
Registrert:18.05.2009
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle
 Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Epione vespertaria (Ospebrannmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Kommentar:totalt 4 dyr i månedskiftet juli/august, ny for RY
© Kjell Mjølsnes (29.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe spadicearia (Rosa båndmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Autographa jota (Rødbrunt metallfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Kjell Mjølsnes (29.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Anarta myrtilli (Rødt heifly)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Satt ved siden av fella tidlig på morgenen, ikke sett verken før eller etter denne dagen.
© Kjell Mjølsnes (29.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Syngrapha interrogationis (Skogmetallfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Kjell Mjølsnes (29.07.2008)