Nordvik: 23.05.2009

Norge»Hordaland»Bergen»Nordvik»23.05.2009

Registrert informasjon

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Område:Nordvik (Bergen, Hordaland)
Dato:23.05.2009
Registrert:25.05.2009
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonsttype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Pammene rhediella (Fruktsolvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Dokumentasjonsbilde. Arten er kun påvist i Ullensvang (1975) og Bergen (1989) fra før i Hordaland ifølge Artskart. Begge i juni.
© Frode Falkenberg (23.05.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Alucita hexadactyla (Kaprifolfingermøll)
Antall:4
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Aktiv ved en kaprifol.


Artsdatabanken logo
Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pieris napi (Rapssommerfugl)
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Gracillaria syringella (Syrinminérmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (23.05.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Celastrina argiolus (Vårblåvinge)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Micropterix tunbergella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
En lite påvist (dagaktiv) art i Hordaland. Kun et tidligere funn fra Bergen, på Stend i mai 1975.
© Frode Falkenberg (23.05.2009)