Lokaliteter: Langeli: 12.06.2009

Rapportør:John Grønning
Observatører:John Grønning
Lokalitet:Langeli (Bjerkreim, Rogaland)
Dato:12.06.2009
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:ned til +8, delvis skya
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia subfuscata (Grumset dvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Usikker, meiner det må vere denne
© John Grønning (12.06.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Hydriomena impluviata (Orebuskmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
(12.06.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Spilosoma lubricipeda (Punkttigerspinner)
Antall:4
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Rusina ferruginea (Skyggefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hu
© John Grønning (12.06.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe fluctuata (Vårbåndmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (12.06.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Chrysoteuchia culmella (Årenebbmott)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen