Lokaliteter: Morland: 07.06.2009

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Morland (Øygarden, Vestland)
Dato:07.06.2009
Registrert:16.06.2009
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Falseuncaria ruficiliana (Bredbåndpraktvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cochylis nana (Dvergpraktvikler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Schreckensteinia festaliella (Lansettmøll)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia plumbeolata (Marimjelledvergmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hann


Artsdatabanken logo
Art:Argyresthia conjugella (Rognebærmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia vulgata (Vinkeldvergmåler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Argyresthia arceuthina
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Bucculatrix demaryella
Antall:1
Merknad:NY Hordaland
Voksestadium:Voksen
© Leiv Tommas Haugen (07.06.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Carpatolechia proximella
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Coleophora otidipennella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hann


Artsdatabanken logo
Art:Elachista freyerella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hann


Artsdatabanken logo
Art:Elachista kilmunella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Nematopogon pilella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hann


Artsdatabanken logo
Art:Parornix betulae
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Parornix scoticella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phyllonorycter hilarella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Male. Gen.prep.


Artsdatabanken logo
Art:Phyllonorycter sorbi
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Stigmella salicis
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hann