Lokaliteter: Finse alpine forskningsstasjon: 05.07.2009

Rapportør:Arild Breistøl
Observatører:Arild Breistøl
Lokalitet:Finse alpine forskningsstasjon (Ulvik, Vestland)
Dato:05.07.2009
Registrert:06.07.2009
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol og 17 - 18 grader
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Zygaena exulans (Fjellbloddråpesvermer)
Antall:10
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Arild Breistøl (05.07.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Boloria napaea (Fjellperlemorvinge)
Antall:7
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Arild Breistøl (05.07.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Erebia pandrose (Fjellringvinge)
Antall:5
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phiaris schulziana (Lyngprydvikler)
Antall:20
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen