Lokaliteter: Tinnhølen: 14.07.2009

Rapportør:Rune Voie
Observatører:Rune Voie
Lokalitet:Tinnhølen (Eidfjord, Vestland)
Dato:14.07.2009
Registrert:15.07.2009
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Zygaena exulans (Fjellbloddråpesvermer)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Rune Voie (14.07.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Boloria napaea (Fjellperlemorvinge)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Rune Voie (14.07.2009)