Lokaliteter: Presthammer: 07.08.2009

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Presthammer (Karmøy, Rogaland)
Dato:07.08.2009
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle
Kommentar til funn:NY for Karmøy
Observasjonstype:Lysfelle
 Lysfelle
 Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Cydia splendana (Eikeglansvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Rivula sericealis (Gult nebbfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Spilonota laricana (Lerkeknoppvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia nanana (Liten grankveldvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hunn


Artsdatabanken logo
Art:Acrobasis advenella (Rognesmalmott)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Bryotropha terrella
Antall:1
Voksestadium:Voksen