Lokaliteter: Sunnlandsskrenten 46: 18.08.2008

Rapportør:Trond Einar Brobakk
Observatører:Trygve Devold Kjellsen
Lokalitet:Sunnlandsskrenten 46 (Trondheim, Trøndelag)
Dato:18.08.2008
Registrert:19.09.2009
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Caradrina clavipalpis (Husfly)
Antall:1
Leveområde:Tettbebyggelse
Kommentar:inne i huset
Voksestadium:Voksen
© Trond Einar Brobakk (19.08.2008)