Nordvik: 22.08.2009

Norge»Vestland»Bergen»Nordvik»22.08.2009

Registrert informasjon

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Område:Nordvik (Bergen, Vestland)
Stasjon:Fløytet
Dato:22.08.2009
Registrert:01.03.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Crypsedra gemmea (Flekkfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eugnorisma glareosa (Grått kilefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (22.08.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Ipimorpha subtusa (Osperingfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (22.08.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Brachylomia viminalis (Rotstrekvierfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (22.08.2009)