Lokaliteter: Grønnlien: 24.03.2010

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Grønnlien (Bergen, Vestland)
Dato:24.03.2010
Registrert:25.03.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Agriopis marginaria (Vårfrostmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hunn
© Frode Falkenberg (24.03.2010)
© Frode Falkenberg (24.03.2010)