Movik, Eiabu: 06.04.2010

Norge»Troms»Tromsø»Movik, Eiabu»06.04.2010

Registrert informasjon

Rapportør:Unni R. Bjerke Gamst
Område:Movik, Eiabu (Tromsø, Troms)
Dato:06.04.2010
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst02.04.2010


Art:Gravand (Tadorna tadorna) 
Fenofase:Ankomst02.04.2010


Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl) 
Fenofase:Voksenstadiet01.04.2010


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst02.03.2010


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst02.04.2010


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst27.03.2010