Lokaliteter: Hyttetomta, Svanes: 11.04.2010

Rapportør:Kjell Mjølsnes
Observatører:Kjell-Mjølsnes
Lokalitet:Hyttetomta, Svanes (Eigersund, Rogaland)
Dato:11.04.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
Antall:6
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Archiearis parthenias (Bjørkevårmåler)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:25
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupsilia transversa (Bølgefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agriopis leucophaearia (Eikefrostmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Kjell Mjølsnes (11.04.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Biston strataria (Eikelurvemåler)
Antall:6
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lithophane furcifera (Gaffelkappefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Kommentar:ny-for-lokaliteten
© Kjell Mjølsnes (11.04.2010)
© Kjell Mjølsnes (11.04.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cruda (Lite seljefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Amblyptilia acanthadactyla (Lyngfjærmøll)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Kjell Mjølsnes (11.04.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Phigalia pilosaria (Marsmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia populeti (Plettseljefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:10
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:6
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:7
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Alsophila aescularia (Vintermåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xylocampa areola (Vivendelfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Kjell Mjølsnes


Artsdatabanken logo
Art:Agriopis marginaria (Vårfrostmåler)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Antall:7
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Tortricodes alternella (Vårvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eriocrania semipurpurella
Merknad:25+
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Kommentar:evt-sangii