Lokaliteter: Hyttetomta, Svanes: 04.07.2009

Rapportør:Kjell Mjølsnes
Observatører:Kjell Mjølsnes
Lokalitet:Hyttetomta, Svanes (Eigersund, Rogaland)
Dato:04.07.2009
Registrert:01.05.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Bucculatrix demaryella
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Kjell Mjølsnes (04.07.2009)