Lokaliteter: Leitene: 22.05.2010

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Leitene (Karmøy, Rogaland)
Dato:22.05.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Kveldstur i li med blokkebær, blåbær og lyng.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Rhopobota myrtillana (Blåbærhakevikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis myrtillana (Blåbærsigdvikler)
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Stort antall


Artsdatabanken logo
Art:Clepsis senecionana (Rustbladvikler)
Merknad:10+
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Plutella xylostella (Vandrekålmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Elachista exactella
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Flere obs.


Artsdatabanken logo
Art:Neofaculta ericetella
Antall:1
Voksestadium:Voksen