Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Nordvik: 28.05.2010

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Nordvik (Bergen, Vestland)
Stasjon:Fløytet
Dato:28.05.2010
Registrert:30.05.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Alucita hexadactyla (Kaprifolfingermøll)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Chloroclysta miata (Lys irrmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Gracillaria syringella (Syrinminérmøll)
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Plutella xylostella (Vandrekålmøll)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lampropteryx suffumata (Vårkrattmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Art:Caloptilia betulicola/elongella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Micropterix tunbergella
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (28.05.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Mompha langiella
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Nematopogon swammerdamella
Antall:15
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (28.05.2010)