Lokaliteter: Helgatun, Myrkdalen: 13.08.2009

Rapportør:John Skartveit
Observatører:John Skartveit
Lokalitet:Helgatun, Myrkdalen (Voss, Vestland)
Dato:13.08.2009
Registrert:10.06.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:litt nedbør, overskya
Kommentar til metode:på utelys
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Entephria caesiata (Grå bergmåler)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
Kommentar:på utelys
© John Skartveit (13.08.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Mesotype didymata (Hvitveislundmåler)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
Kommentar:på utelys
© John Skartveit (13.08.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Brachylomia viminalis (Rotstrekvierfly)
Antall:2
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
Kommentar:på utelys
© John Skartveit (13.08.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
Antall:3
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
Kommentar:på utelys
© John Skartveit (13.08.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Xylena solidaginis (Skogkvistfly)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
Kommentar:på utelys
© John Skartveit (13.08.2009)