Lokaliteter: Haukeliseter: 09.08.2009

Rapportør:John Skartveit
Observatører:John Skartveit
Lokalitet:Haukeliseter (Vinje, Vestfold og Telemark)
Dato:09.08.2009
Registrert:10.06.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:sol og nokså varmt
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Boloria napaea (Fjellperlemorvinge)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© John Skartveit (09.08.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Plebejus idas (Idasblåvinge)
Antall:2
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© John Skartveit (09.08.2009)