Kongsvoll: 28.07.1992

Norge»Trøndelag»Oppdal»Kongsvoll»28.07.1992

Registrert informasjon

Rapportør:John Skartveit
Observatører:John Skartveit
Område:Kongsvoll (Oppdal, Trøndelag)
Dato:28.07.1992
Registrert:11.06.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:Malaisefelle
Observasjonstype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Brenthis ino (Engperlemorvinge)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen