Vestre Flatholmen: 21.06.1990

Norge»Rogaland»Finnøy»Vestre Flatholmen»21.06.1990

Registrert informasjon

Rapportør:John Skartveit
Observatører:John Skartveit
Område:Vestre Flatholmen (Finnøy, Rogaland)
Dato:21.06.1990
Registrert:11.06.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:arten hadde ein liten men stabil bestand her fram til slutten av 1980-talet, men er no forsvunnen. Larver på strandkvann
Observasjonsttype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Papilio machaon (Svalestjert)
Antall:1
Merknad:år=1986
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
Frå ein no utdødd bestand i Rogaland. Foto tatt i 1986.
© John Skartveit (21.06.1986)