Lokaliteter: Kvidavigjå: 18.10.1995

Rapportør:John Skartveit
Observatører:John Skartveit
Lokalitet:Kvidavigjå (Stavanger, Rogaland)
Dato:18.10.1995
Registrert:12.06.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:Malaisefelle
Observasjonstype:Annet
Kommentar til metode:Malaisefelle 1.10.-4.11.
Observasjonstype:Annet
Kommentar til metode:Malaisefelle 1.10.-4.11.
Observasjonstype:Annet

Funn


Art:Epirrita (Bjørkemåler)
Antall:2
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agrochola circellaris (Bølgelinjet høstfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Thera juniperata (Grå einerbarmåler)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Colotois pennaria (Spinnermåler)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen