Lokaliteter: Vik: 29.05.2001

Rapportør:John Skartveit
Observatører:John Skartveit
Lokalitet:Vik (Sykkylven, Møre og Romsdal)
Dato:29.05.2001
Registrert:12.06.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig
 Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Ematurga atomaria (Lyngmåler)
Antall:1
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pieris napi (Rapssommerfugl)
Antall:1
Leveområde:Tettbebyggelse
Voksestadium:Voksen