Lokaliteter: Moltedal: 22.05.2010

Rapportør:Kjell Mjølsnes
Observatører:Kjell Mjølsnes
Lokalitet:Moltedal (Lund, Rogaland)
Dato:22.05.2010
Registrert:14.06.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:sol, 20 grader
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Lasiommata petropolitana (Bergringvinge)
Antall:2
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Rhopobota myrtillana (Blåbærhakevikler)
Merknad:30+
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia immundana (Brun kveldvikler)
Antall:1
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Callophrys rubi (Grønnstjertvinge)
Merknad:25+
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia tetraquetrana (Junikveldvikler)
Merknad:10+
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ematurga atomaria (Lyngmåler)
Merknad:30+
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Argyrotaenia ljungiana (Myrbladvikler)
Antall:3
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Clepsis senecionana (Rustbladvikler)
Merknad:10+
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis unguicella (Røsslyngsigdvikler)
Merknad:25+
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Celastrina argiolus (Vårblåvinge)
Merknad:10+
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Nematopogon swammerdamella
Merknad:25+
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen