Lokaliteter: Eigeveien: 15.06.2010

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland
Lokalitet:Eigeveien (Eigersund, Rogaland)
Dato:15.06.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:Håving
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Crambus pascuella (Beitenebbmott)
Antall:6
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Boloria selene (Brunflekket perlemorvinge)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Coenonympha pamphilus (Engringvinge)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ochlodes sylvanus (Engsmyger)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Carterocephalus palaemon (Gulflekksmyger)
Antall:5
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.06.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Lycaena phlaeas (Ildgullvinge)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia tetraquetrana (Junikveldvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Grapholita compositella (Kløverfrøvikler)
Antall:8
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.06.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Ematurga atomaria (Lyngmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pieris napi (Rapssommerfugl)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Clepsis senecionana (Rustbladvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Crambus lathoniellus (Smalstreknebbmott)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epiblema scutulana (Tistelstengelvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Takk til leiv T Haugen for hjelp til Id.
© Even Mjaaland (15.06.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis badiana (Vikkesigdvikler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Chrysoteuchia culmella (Årenebbmott)
Merknad:30+
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia subocellana (Øyekveldvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen