Lokaliteter: Hetlandskogen: 21.06.2010

Rapportør:John Grønning
Observatører:John Grønning
Lokalitet:Hetlandskogen (Bjerkreim, Rogaland)
Dato:21.06.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol, +20
Kommentar til metode:Observert frittflygande
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Argynnis aglaja (Aglajaperlemorvinge)
Antall:6
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Boloria selene (Brunflekket perlemorvinge)
Antall:30
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Carterocephalus palaemon (Gulflekksmyger)
Antall:6
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Diacrisia sannio (Rødfrynset bjørnespinner)
Antall:1
Voksestadium:Voksen