Lokaliteter: Hauskjevatnet: 20.06.1992

Rapportør:John Skartveit
Observatører:John Skartveit
Lokalitet:Hauskjevatnet (Stavanger, Rogaland)
Dato:20.06.1992
Registrert:24.06.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Annet
 Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Apamea remissa (Slåttengfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Malaisefelle 17.-24.6. 92


Artsdatabanken logo
Art:Apamea monoglypha (Stort engfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Malaisefelle 17-24.6.