Ulvund: 23.06.2010

Norge»Hordaland»Voss»Ulvund»23.06.2010

Registrert informasjon

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Arild Breistøl, Frode Falkenberg
Område:Ulvund (Voss, Hordaland)
Dato:23.06.2010
Registrert:25.06.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving og observering fra klokken 22:30.
Kommentar til funn:Vi traff godt mht. sverming av bregneroteteren. Hele enga bokstavelig talt kokte av bregnerotetere som svirret lavt over vegetasjonen i en halv time like etter klokken 23. Senere på natten så vi knapt arten, og bare et ind. havnet i lysfella! Oppgitt tall er helt sikkert et grovt underestimat.
Observasjonsttype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Venusia blomeri (Almemåler)
Antall:2
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
Almemåler er kun påvist en gang tidligere i Hordaland, i Jondal i juli 1985 (Artskart). En drøy uke etter dette funnet fra Voss ble arten også påvist i Kvam kommune.
© Frode Falkenberg (23.06.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Korscheltellus fusconebulosa (Bregneroteter)
Antall:150
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Celypha cespitana (Engprydvikler)
Antall:15
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (23.06.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Autographa gamma (Gammafly)
Antall:2
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Dichrorampha plumbana (Grå rotvikler)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe montanata (Hvit båndmåler)
Antall:5
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cabera pusaria (Hvit sankthansmåler)
Antall:30
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Monopis laevigella (Hvitpunktreirmøll)
Antall:2
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Apamea crenata (Kileengfly)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia venosata (Marmordvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (23.06.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Chloroclysta siterata (Mørk irrmåler)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Perizoma affinitata (Nelliklundmåler)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hypena proboscidalis (Neslenebbfly)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Celypha lacunana (Olivenprydvikler)
Antall:25
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hydriomena impluviata (Orebuskmåler)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Tethea or (Ospehalvspinner)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (23.06.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Lathronympha strigana (Perikumvikler)
Antall:3
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ochropacha duplaris (Punkthalvspinner)
Antall:2
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aethes smeathmanniana (Ryllikpraktvikler)
Antall:2
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Opisthograptis luteolata (Sitronmåler)
Antall:3
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Crambus lathoniellus (Smalstreknebbmott)
Antall:50
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Colostygia pectinataria (Svartflekket olivenmåler)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Crambus perlella (Sølvnebbmott)
Antall:50
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eana argentana (Sølvskyggevikler)
Antall:50
Merknad:Lagt inn som osseana, men rettet etter innspill fra Svein Bekkum til argentana.
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (23.06.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Plutella xylostella (Vandrekålmøll)
Antall:10
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis badiana (Vikkesigdvikler)
Antall:10
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (23.06.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Chrysoteuchia culmella (Årenebbmott)
Antall:150
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia subocellana (Øyekveldvikler)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Art:Eupithecia
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Teleiopsis diffinis
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen