Lokaliteter: Gådå: 27.06.2010

Rapportør:John Grønning
Observatører:John Grønning
Lokalitet:Gådå (Bjerkreim, Rogaland)
Dato:27.06.2010
Registrert:28.06.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Paramesia gnomana (Gul båndvikler)
Antall:1
Merknad:gul båndvikler
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (27.06.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Cabera pusaria (Hvit sankthansmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Furcula furcula (Liten gaffelstjert)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Celypha lacunana (Olivenprydvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Leucania obsoleta (Punktgressfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (27.06.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Apamea remissa (Slåttengfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen