Nisebergvågen: 26.06.2010

Norge»Vestland»Kvam»Nisebergvågen»26.06.2010

Registrert informasjon

Rapportør:John Skartveit
Observatører:John Skartveit
Område:Nisebergvågen (Kvam, Vestland)
Dato:26.06.2010
Registrert:29.06.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Skya, etter kvart sol
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Pseudargyrotoza conwagana (Askevikler)
Antall:5
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av:John Skartveit (ombestemt fra Tortricidae (Viklere))
© John Skartveit (26.06.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Hypena crassalis (Blåbærnebbfly)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen


Art:Nepticulidae (Dvergmøll)
Antall:1
Merknad:1 ex er Heliozela
Voksestadium:Voksen
© John Skartveit (26.06.2010)
© John Skartveit (26.06.2010)


Art:Pterophoridae (Fjærmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© John Skartveit (26.06.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Anania funebris (Gullrisengmott)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© John Skartveit (26.06.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Lomaspilis marginata (Randmåler)
Antall:3
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© John Skartveit (26.06.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Heliozela sericiella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© John Skartveit (26.06.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Incurvaria praelatella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av:John Skartveit (ombestemt fra Incurvariidae (Flekkmøll))
© John Skartveit (26.06.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Micropterix mansuetella
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© John Skartveit (26.06.2010)
© John Skartveit (26.06.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Micropterix tunbergella
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© John Skartveit (26.06.2010)