Lokaliteter: Varane, Erdal: 08.07.2010

Rapportør:Michael Fredriksen
Observatører:Michael Fredriksen
Lokalitet:Varane, Erdal (Askøy, Vestland)
Dato:08.07.2010
Registrert:09.07.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:håving
Observasjonstype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Agriphila straminella (Blek nebbmott)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (08.07.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Jodis putata (Blåbærbladmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Rhopobota myrtillana (Blåbærhakevikler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe montanata (Hvit båndmåler)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (08.07.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Grapholita tenebrosana (Nypefrøvikler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
kommentarer på id. til mf@vkmarin.no
© Michael Fredriksen (08.07.2010)
© Michael Fredriksen (08.07.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Celypha lacunana (Olivenprydvikler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Crambus lathoniellus (Smalstreknebbmott)
Antall:6
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe fluctuata (Vårbåndmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen