Lokaliteter: Tengesdal: 21.07.2010

Rapportør:John Grønning
Observatører:John Grønning
Lokalitet:Tengesdal (Bjerkreim, Rogaland)
Dato:21.07.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:Utvalg. Nye for kommunen, og nye for året

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Craniophora ligustri (Askekveldfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (21.07.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Hylaea fasciaria (Barskogmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hypenodes humidalis (Dvergnebbfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (21.07.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Aleimma loeflingiana (Gul eikevikler)
Antall:6
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Platyptilia gonodactyla (Hestehovfjærmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (21.07.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Apotomis turbidana (Hvitflekket løvvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Scoparia ambigualis (Junimosemott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (21.07.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Geometra papilionaria (Kjempebladmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eucosma campoliliana (Landøydaengvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (21.07.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Eupoecilia angustana (Lyngheipraktvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (21.07.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Yponomeuta padella (Rognespinnmøll)
Antall:6
Voksestadium:Voksen
Antatt denne art
© John Grønning (21.07.2010)
Antatt denne art
© John Grønning (21.07.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Eucosma cana (Tistelengvikler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (21.07.2010)