Lokaliteter: Honsfet: 29.06.2010

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Honsfet (Åmli, Agder)
Dato:29.06.2010
Registrert:28.07.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Hydrelia flammeolaria (Gul kjerrmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pieris napi (Rapssommerfugl)
Antall:6
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Crambus perlella (Sølvnebbmott)
Antall:5
Voksestadium:Voksen