Tengesdal: 29.07.2010

Norge»Rogaland»Bjerkreim»Tengesdal»29.07.2010

Registrert informasjon

Rapportør:John Grønning
Observatører:John Grønning
Område:Tengesdal (Bjerkreim, Rogaland)
Dato:29.07.2010
Registrert:30.07.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle
 Lysfelle
 Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Cydia splendana (Eikeglansvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentarer på id mottas:
© John Grønning (29.07.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Pyrausta despicata (Grobladengmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
På tynn is her. Kommentarer mottas..
© John Grønning (29.07.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Paramesia gnomana (Gul båndvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll)
Merknad:300+
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Plusia putnami (Kortstreket metallfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (29.07.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Notocelia roborana (Krattrosevikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Plusia festucae (Langstreket metallfly)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hypena proboscidalis (Neslenebbfly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (29.07.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Acrobasis advenella (Rognesmalmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acrobasis advenella (Rognesmalmott)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agonopterix angelicella
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (29.07.2010)


Art:Phyllocnistinae
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Usikker på art på denne
© John Grønning (29.07.2010)

Andre bilder

© John Grønning (29.07.2010)