Lokaliteter: Mollandskjær: 27.06.2010

Rapportør:Trond Einar Brobakk
Observatører:Trond Einar Brobakk
Lokalitet:Mollandskjær (Grimstad, Agder)
Dato:27.06.2010
Registrert:30.07.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:klart vær, full måne, 14 grader min. temp.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Lacanobia contigua (Broket lundfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Trond Einar Brobakk (27.06.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Cerapteryx graminis (Gressmarkfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hedya nubiferana (Grå knoppvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cabera exanthemata (Gul sankthansmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cabera pusaria (Hvit sankthansmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Apotomis turbidana (Hvitflekket løvvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Trond Einar Brobakk (27.06.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Synaphe punctalis (Kysthalmmott)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Trond Einar Brobakk (27.06.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Kommentar:ved hytta på dagen


Artsdatabanken logo
Art:Celypha lacunana (Olivenprydvikler)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Argyresthia goedartella (Oreblomstmøll)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Kommentar:ved hytta på dagen


Artsdatabanken logo
Art:Pseudosciaphila branderiana (Ospevikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Trond Einar Brobakk (27.06.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Lomaspilis marginata (Randmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epagoge grotiana (Rustbåndvikler)
Antall:4
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Notocelia uddmanniana (Rustrød rosevikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Rusina ferruginea (Skyggefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Yponomeuta sedella (Smørbukkspinnmøll)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Trond Einar Brobakk (27.06.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Mythimna ferrago (Teglrødt gressfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Idaea aversata (Vinkelengmåler)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Caloptilia alchimiella
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Trond Einar Brobakk (27.06.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Cedestis gysseleniella
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Trond Einar Brobakk (27.06.2010)