Lokaliteter: Kraftstasjonen, Eidsborg: 31.07.2010

Rapportør:Kjell Mjølsnes
Observatører:Kjell Mjølsnes, Even Mjaaland
Lokalitet:Kraftstasjonen, Eidsborg (Tokke, Vestfold og Telemark)
Dato:31.07.2010
Registrert:03.08.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:Kun et utdrag av fangsten i denne fella tatt med, hele fangsten fra tre feller i dette området vil bli lagt ut etterhvert.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Hypochalcia ahenella (Bakkesmalmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eilema depressa (Barlavspinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Polia hepatica (Buehakefly)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Perizoma blandiata (Flekklundmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Arichanna melanaria (Flekkmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Assara terebrella (Granfrøsmalmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia brunnichana (Grå kveldvikler)
Antall:5
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xestia fennica (Gråpudret taigafly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xestia speciosa (Grått taigafly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Caradrina selini (Grått urtefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Geina didactyla (Humleblomfjærmøll)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lasiommata maera (Klipperingvinge)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Mesotype parallelolineata (Linjelundmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia analoga (Liten kongledvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epipsilia grisescens (Lyst klippefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Caradrina montana (Lyst urtefly)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Coenophila subrosea (Myrfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Apotomis inundana (Ospeløvvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Parastichtis suspecta (Rødlig løvfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Apamea schildei (Rødt fjellengfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Laspeyria flexula (Sigdfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xestia ashworthii (Skiferbakkefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lasionycta proxima (Smellefjellfly)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Enargia paleacea (Vinkelfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Polia bombycina (Vinkelhakefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Caryocolum vicinella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hypercallia citrinalis
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen